MITEN - mielikuvilla ja tunnetaidolla

 

NLP ”Neuro (viittaa mieleen ja siihen, miten järjestämme psyykkisen elämämme)

Linquistic (tarkoittaa kieltä ja sen käyttöä sekä sitä, miten kieli meihin vaikuttaa)

Programming (viittaa toistuvan käyttäytymisemme jaksoihin ja siihen, että toimintamme takana on jokin tarkoitus.)

NLP:ssä on kysymys yhteydestä, sillä juuri ajatuksemme, puheemme ja tekomme yhdistävät meitä muihin, koko maailmaan. NLP:n lähtökohtana on uteliaisuus ja kiinnostus ihmiseen. Se tutkii kokemisen rakennetta; kuinka teemme sen minkä teemme? Kuinka ajattelemme, opimme, suutumme? jne.” (NlP:n aakkoset; Joseph O`Conner & Ian McDermott –98)

”NLP-lasien” läpi tarkastelemme muutosta mielikuvien kautta, niiden osia muuttamalla ja rakentamalla uusia, meitä paremmin palvelevia mielikuvia asioista ja itsestämme. Menetelmän käyttö perustuu aivotutkimuksen tulokseen, jonka mukaan aivomme reagoivat samalla tavalla kuulemaamme ja kuvittelemaamme kuin se tapahtuisi meille oikeasti. Siten myös mielikuvatyöskentelyn avulla uskomukset itsestämme ja asioistamme rakentuvat todeksi aivoillemme ja kehollemme. Voimme näin luoda elämäämme rakentavia ja sitä paremmin palvelevia mielikuvia ja uskomuksia itsestämme ja elämästämme; määrittelemme uudelleen itseämme ja elämäämme. ”Elän tarinaa, jota kerron itsestäni.”
(Esim. Sosiaalinen äly, Daniel Coleman- 07)

TUNNETAITO Useimmille meistä lienee tuttua tyytymättömyys  johonkin asiaan omassa itsessämme ja haluun muuttua siinä asiassa. Esimerkkinä laihduttaminen. Tänä päivänä siitä on  saatavilla tarpeeksi tietoa; terveellinen ruoka,  säännöllinen liikunta ja riittävä uni. Järkemme tietää miten voi laihtua. Mutta siitä huolimatta yksipuolisesti  järjen tiedon varassa olevat yritykset usein epäonnistuvat. Tarvitaan myös tunnepuolen  määrätietoista työskentelyä haluttuun muutokseen pääsemiseksi.

Tunnetyöskentely
auttaa löytämään omia tunnesolmuja itsessä, niitä, jotka ovat esteinä tavoitteeseen pääsemiseksi. Tunteiden työstämisellä; kuulemisella, näkemisellä, tuntemisella ja  avaamisella on mahdollista päästä tavoitteeseensa, saada haluamansa muutos aikaan. Tehostetusti tukien tämä tapahtuu vertaisryhmässä. Tunnetyöskentely on aina prosessi, ei pikataival, prosessi kuljetaan ohjatusti ja tukien.   

”… tunteiden , vihan, ahdistuksen, masennuksen, pessimismin, yksinäisyyden käsittely on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Koska on tieteellisesti todistettu, että nämä tunteet ovat pitkään jatkuessaan yhtä vaarallisia terveydelle, kuin tupakointi, ihmisten opettaminen  käsittelemään niitä tuottaisi yhtä suuren terveysvaikutuksen  kuin jos ketjupolttajat lopettaisivat tupakoinnin….” (Coleman-07)

< Takaisin pääsivulle

 


www.tunnetaito.net - Anitta Tammela | anitta.tammela1(at)gmail.com
Terapeuttiset yksilö- ja parikeskustelut, työnohjaukset, ryhmätoiminnat, koulutukset.

Design: Lindavision