KENELLE – muutoskohdissa eläville yksilöille ja ammattilaisille sekä yhteisöjen ja ryhmien jäsenille

YKSILÖT Akuutissa, kriisiytyneessä elämäntilanteessa  terapeuttinen keskustelu on alkukaaoksessa pinnalla pitävä  keino. Keskustelussa saa  olla rauhassa, on tilaa itselle, tapahtumille ja tunteille. Kuulijalta saa itselleen jakamatonta läsnäoloa, syväkuuntelua osakseen. Joskus yksi tai useampi tällainen tapaaminen riittää. Joskus taas siirtyminen ryhmään on hyvä vaihtoehto.

 

Terapeuttinen keskustelu, tunnekuorman purku, voi olla tukena myös ammattilaiselle silloin kun perinteinen työnohjaus ei riitä.

Työuupumuksen ennaltaehkäisyssä se on erityisen tarpeellista, jopa korvaamatonta, silloin kun työ sisältää paljon asiakkaiden tunteiden ja traumaattisten elämäntarinoiden vastaanottamista ja kuuntelua.

Kun aivotutkimusten tulokset osoittavat että kuulijan (tässä työntekijän) aivot eivät erota tapahtuuko kuultu itselle vai kertojalle kerryttää kaikki kuultu kuulijan kehoon tunnekuonaa. Jaksaakseen työssään ammattilainenkin tarvitsee säännöllistä kuonan tyhjentämistä.

Myös uupumuksen vuoksi sairauslomalla olevalle tai siltä palaavalle työntekijälle terapeuttinen keskustelu on käyttökelpoinen keino uudelleen voimistumiselle.
                                                                                                                                    
RYHMÄT Ryhmä on aina enemmän kuin jäsentensä summa. Ryhmässä yksilön saama hyöty moninkertaistuu; on paljon korvia kuulemassa, silmiä näkemässä, monta suuta puhumassa. Vertaisryhmässä yhdistää sama asia, tavoite. Siinä on monta peiliä omille kokemuksille ja monta sydäntä jakamassa tapahtumiin liittyviä tunteita. Ryhmän ammattitaitoinen ohjaaja toimii ryhmän jäsenille ”astiana”, asettaa rajat ja  mahdollistaa kohtaamiset.
Ryhmätoiminta on tehokas ja ekologinen muutoksen työväline.

Muutostarpeet voivat koskea eri yksilöitä, jolloin yhdistävänä tekijänä on yhteinen ja samantapainen elämänkokemus. esim. kriisiytyminen parisuhteessa, terveydentilassa, traumoissa tai työelämässä. 
Ammattilaisille muutokset voivat liittyä lisäksi organisaatioiden uudelleen järjestelyihin, työtehtävien muutoksiin, haastaviin asiakastilanteisiin ja riittämättömyyden tunteisiin työssä. Usein nykyään myös  vaativasta asiakastyöstä kertyvään tunnekuormaan ja sen purkamiseen. Purkua voidaan käyttää perinteisemmän työnohjauksen rinnalla tai tilalla.

< Takaisin pääsivulle

 


www.tunnetaito.net - Anitta Tammela | anitta.tammela1(at)gmail.com
Terapeuttiset yksilö- ja parikeskustelut, työnohjaukset, ryhmätoiminnat, koulutukset.

Design: Lindavision